Magnus Ehrnroothin säätiö
tukee tieteellistä perustutkimusta matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla mukaan lukien lääketieteellinen kemia.

Apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön

Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa vuosittain apurahoja matematiikan ja luonnontieteiden tutkijoille. Apurahojen kokonaismäärä on viime vuosina ollut 1,7 M€. Säätiö on näiden tieteenalojen Suomen tärkeimpiä stipendisäätiöitä. Apurahoja myönnetään vähintään akateemisen perustutkinnon suorittaneille tutkijoille.

Lue lisää tutkijoille myönnettävistä apurahoista klikkaamalla alla olevia esimerkkejä säätiön myöntämistä apurahoista.

 

Apurahoja kouluopetuksen kehittämiseen

Magnus Ehrnroothin säätiön tavoitteena on houkutella useampi lahjakas nuori valitsemaan luonnontieteiden opinnot yliopistossa. Tämän vuoksi säätiö tukee matematiikan ja luonnontieteiden opetusta peruskoulussa ja lukiossa tukemalla näiden aineiden opettajien jatkokoulutusta.

Apurahaa voivat hakea lyhyehköjen jatkokoulutuskurssien tai tilaisuuksien järjestäjät luennoitsija- ja opetusmateriaalikuluihin sekä myös osallistujien matka- ja majoituskuluihin. Opettajien on myös mahdollista hakea henkilökohtaisesti tukea ulkomaisiin kursseihin ja kokouksiin.

Kaikki hakemukset jotka liittyvät kouluopetuksen kehittämiseen tulee laittaa kouluopetus kategoriaan tieteenalasta riippumatta.

Lue lisää opettajien apurahoista

 

Apurahan hakeminen

Uutiset

  • Säätiön myöntämät apurahat 2016

    Magnus Ehrnroothin säätiö on 6. maaliskuuta 2016 myöntänyt 177 saajalle yhteensä 1 709 827 euroa apurahoina matematiikan, tähtitieteen, fysiikan, kemian ja lääketieteellisen kemian perustutkimukseen. Tähän sisältyy luonnontieteiden ja matematiikan kouluopetuksen kehittämiselle 6 saajalle myönnetty 40 000 euroa.

    Hakemusten lukumäärä oli 840 haetun rahoituksen ollessa n. 13,5 miljoonaa euroa. 45 tutkijaa saivat jatkokoulutusapurahan kokopäiväiseen tutkimukseen vuodeksi tai puoleksi vuodeksi ja 21 tohtoria apurahan väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön, 60 tutkimushanketta saivat tukea ja 512 tutkijalle myönnettiin matka-apuraha. Avustukset jakautuivat eri tieteenaloille hakemusten suhteessa seuraavalla tavalla: matematiikka 201 097 € tähtitiede 63 440 €, fysiikka 501 890 €, kemia 362 700 € ja lääketieteellinen kemia 540 700 €. Suurin avustusten saaja oli Helsingin yliopisto, 78 apurahaa, yhteensä 688 820 €, seuraavina Åbo Akademi, 32 purahaa, 348 000 €, Aalto yliopisto 15 apurahaa, 151 500 €, Turun yliopisto 15 apurahaa, 138 595 €, Oulun yliopisto 9 apurahaa, 118 500 € ja Jyväskylän yliopisto 8 apurahaa, 101 280 €. Katso myönnetyt apurahat19 Feb 2017

  • Hakuaika 2017 apurahoille

    Apurahat ovat haettavissa 15.10. - 9.12.2016 välisenä aikana. Myönnetyt apurahat julkistetaan 6.3.2017. Lue jaettavista apurahoista ja tutustu tarkemmin hakemiseen sivuiltamme. Hakemus täytetään sähköisesti. Huomaa, että hakuohjeet on päivitetty 20.11.2016. Käy ohjeet läpi vielä kerran ennen kuin lähetät hakemuksesi.19 Feb 2017

Toimisto

Suomen Tiedeseura

Asiamies

Niklas Meinander

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahoja koskevissa asioissa otetaan yhteyttä säätiön asiamieheen.