Magnus Ehrnroothin säätiö
tukee tieteellistä perustutkimusta matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla mukaan lukien lääketieteellinen kemia.

Verkkosivujen uusi versio on työn alla ja julkaistaan lokakuussa.

Apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön

Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa vuosittain apurahoja matematiikan, fysiikan, tähtitieteen, kemian sekä lääketieteellisen kemian tutkimukseen. Säätiö on näiden tieteenalojen Suomen tärkeimpiä stipendisäätiöitä. Apurahoja myönnetään vähintään akateemisen perustutkinnon suorittaneille tutkijoille.

Magnus Ehrnroothin säätiön sekä Tiedeseuran hallitukset ovat kesällä 2021 hyväksyneet annettavien apurahojen strategian. Tutustu siihen.

Hakemuksia otetaan vastaan kerran vuodessa 15.10.–30.11. Myönnetyt apurahat julkaistaan säätiön verkkosivuilla maaliskuun 6. päivänä. Hakijoille ilmoitetaan myös sähköpostitse.

Lue lisää tutkijoille myönnettävistä apurahoista klikkaamalla alla olevia kuvia.

Apurahoja kouluopetuksen kehittämiseen

Magnus Ehrnroothin säätiön tavoitteena on houkutella useampi lahjakas nuori valitsemaan luonnontieteiden opinnot yliopistossa. Tämän vuoksi säätiö tukee matematiikan ja luonnontieteiden opetusta peruskoulussa ja lukiossa tukemalla näiden aineiden opettajien jatkokoulutusta.

Apurahaa voivat hakea lyhyehköjen jatkokoulutuskurssien tai tilaisuuksien järjestäjät luennoitsija- ja opetusmateriaalikuluihin sekä myös osallistujien matka- ja majoituskuluihin. Opettajien on myös mahdollista hakea henkilökohtaisesti tukea ulkomaisiin kursseihin ja kokouksiin.

Kaikki hakemukset jotka liittyvät kouluopetuksen kehittämiseen tulee laittaa kouluopetus kategoriaan tieteenalasta riippumatta.

Lue lisää opettajien apurahoista

 

Uutiset

  • HAKUAIKA VUODEN 2023 APURAHOILLE

    Seuraava hakukierros on 15.10 – 30.11.2022. Huomaa, että suositusten määräaika on sama, 30.11.2022, joten pyydä suositukset ajoissa. Pelkän suosittelijan nimen antaminen hakemuksessa ei riitä, koska apurahalautakunta ei yleensä ota yhteyttä suosittelijoihin. Suositus on liitettävä hakemukseen, joko hakijan tai suosittelijan toimesta. Magnus Ehrnroothin säätiön ja Suomen tiedeseuran hallitukset ovat hyväksyneet päivitetyn strategian tutkimuksen tukemiseksi. Lue siksi erityisen huolellisesti eri välisivuilla annettuja päivitettyjä ohjeita ennen hakemussivuille siirtymistä. Mahdollisia kommentteja ja parannusehdotuksia verkkosivuille voi lähettää osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Cotutelle-apuraha säätiön tukemissa tieteenaloissa on myös haettavissa. Apuraha julistetaan haettavaksi Suomen ja Ranskan Maupertuis-yhteistyön puitteissa. Mikäli haet tällaisen apurahan tulee hakuasiakirjoista ilmetä normaalihakemuksen asiakirjojen lisäksi ranskalainen yhteistyöosapuoli ja että ranskalainen yhteistyötaho pystyy vastaamaan yhteistyön vaatimasta rahoituksesta. Cotutelle apurahan saajan tulee myös ensimmäisen vuoden aikana hakea oikeutta harjoittaa tohtorin opintoja kyseisessä ranskalaisessa yliopistossa.27 Jan 2023

  • MAGNUS EHRNROOTHIN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT 2022

    Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 109 apurahaa vuonna 2022, yhteensä 1,79 miljoonaa euroa. Muutama apuraha on myönnetty useamman vuoden työskentelyyn. Hakemuksia tuli 464 kappaletta, haettu rahamäärä oli yhteensä noin 14,2 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2022. Jokaiselle apurahan saajalle on ilmoitettu tuloksesta sähköpostitse. Niitä apurahan saajia, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinumeroaan hakemuksessa, pyydetään täydentämään hakemustaan tältä osin hakujärjestelmässä ennen 22.3. Tämän jälkeen tilitietoja tulee ilmoittaa sähköpostitse säätiön asiamiehelle. Henkilökohtaisen apurahan (jatkokoulutus-, postdoc- tai matka-apurahan) saaneet ilmoittavat oman tilinumeronsa, tutkimusapurahan saaneet yliopistotilin ja viitteeksi hankenumeron. Seuraava haku on 15.10 – 30.11.2022.27 Jan 2023

Toimisto

Suomen Tiedeseura

Asiamies

Niklas Meinander

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahoja koskevissa asioissa otetaan yhteyttä säätiön asiamieheen.