Magnus Ehrnroothin säätiö
tukee tieteellistä perustutkimusta matematiikan, tähtitieteen, fysiikan, kemian ja lääketieteellisen kemian aloilla.

Apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön

Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa vuosittain apurahoja matematiikan, fysiikan, tähtitieteen, kemian sekä lääketieteellisen kemian tutkimukseen. Säätiö on näiden tieteenalojen Suomen tärkeimpiä stipendisäätiöitä. Apurahoja myönnetään vähintään akateemisen perustutkinnon suorittaneille tutkijoille.

Hakemuksia otetaan vastaan kerran vuodessa 15.10.–30.11. Myönnetyt apurahat julkaistaan säätiön verkkosivuilla Magnus Ehrnroothin syntymäpäivänä, maaliskuun 6. päivänä. Hakijoille ilmoitetaan myös sähköpostitse.

Lue lisää tutkijoille myönnettävistä apurahoista klikkaamalla alla olevia kuvia.

Apurahoja kouluopetuksen kehittämiseen

Magnus Ehrnroothin säätiön tavoitteena on houkutella useampi lahjakas nuori valitsemaan luonnontieteiden opinnot yliopistossa. Tämän vuoksi säätiö tukee matematiikan ja luonnontieteiden opetusta peruskoulussa ja lukiossa tukemalla näiden aineiden opettajien jatkokoulutusta.

Apurahaa voivat hakea lyhyehköjen jatkokoulutuskurssien tai tilaisuuksien järjestäjät luennoitsija- ja opetusmateriaalikuluihin sekä osallistujien matka- ja majoituskuluihin. Opettajien on myös mahdollista hakea henkilökohtaisesti tukea ulkomaisiin kursseihin ja kokouksiin.

Kaikki hakemukset, jotka liittyvät kouluopetuksen kehittämiseen tulee osoittaa apurahahakulomakkeella kouluopetus kategoriaan tieteenalasta riippumatta.

Lue lisää opettajien apurahoista

 

Uutiset

  • Hakuaika vuoden 2024 apurahoille

    Seuraava hakukierros on 15.10 – 30.11.2023. Huomaa, että suositusten määräaika on sama, 30.11.2023, joten pyydä suositukset ajoissa. Pelkän suosittelijan nimen antaminen hakemuksessa ei riitä, koska apurahalautakunta ei ota yhteyttä suosittelijoihin. Suositus on liitettävä hakemukseen, joko hakijan tai suosittelijan toimesta. Cotutelle-apuraha säätiön tukemissa tieteenaloissa on myös haettavissa. Apuraha julistetaan haettavaksi Suomen ja Ranskan Maupertuis-yhteistyön puitteissa. Mikäli haet tällaisen apurahan tulee hakuasiakirjoista ilmetä normaalihakemuksen asiakirjojen lisäksi ranskalainen yhteistyöosapuoli ja että ranskalainen yhteistyötaho pystyy vastaamaan yhteistyön vaatimasta rahoituksesta. Cotutelle apurahan saajan tulee myös ensimmäisen vuoden aikana hakea oikeutta harjoittaa tohtorin opintoja kyseisessä ranskalaisessa yliopistossa.23 Feb 2024

  • Magnus Ehrnroothin säätiön myöntämät apurahat 2023

    Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 96 uutta apurahaa 2023. Säätiö myönnöt vuonna 2023 ovat yhteensä n. 1,79 miljoonaa euroa. Säätiö vastaanotti 492 hakemusta ja niiden yhteenlaskettu summa oli n. 15,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2023. Apurahansaajille on ilmoitettu sähköpostitse apurahan myönnöstä. Seuraava apurahahaku on 15.10 – 30.11.2023.23 Feb 2024

Toimisto

Magnus Ehrnroothin säätiö

c/o Nordea Private Banking
Aleksanterinkatu 36 B
00020 Nordea

Asiamies

Sebastian Lindberg