Magnus Ehrnroothin säätiö
tukee tieteellistä perustutkimusta matematiikan, tähtitieteen, fysiikan, kemian ja lääketieteellisen kemian aloilla.

Apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön

Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa vuosittain apurahoja matematiikan, fysiikan, tähtitieteen, kemian sekä lääketieteellisen kemian tutkimukseen. Säätiö on näiden tieteenalojen Suomen tärkeimpiä stipendisäätiöitä. Apurahoja myönnetään vähintään akateemisen perustutkinnon suorittaneille tutkijoille.

Hakemuksia otetaan vastaan kerran vuodessa 15.10.–30.11. Myönnetyt apurahat julkaistaan säätiön verkkosivuilla Magnus Ehrnroothin syntymäpäivänä, maaliskuun 6. päivänä. Hakijoille ilmoitetaan myös sähköpostitse.

Lue lisää tutkijoille myönnettävistä apurahoista klikkaamalla alla olevia kuvia.

Apurahoja kouluopetuksen kehittämiseen

Magnus Ehrnroothin säätiön tavoitteena on houkutella useampi lahjakas nuori valitsemaan luonnontieteiden opinnot yliopistossa. Tämän vuoksi säätiö tukee matematiikan ja luonnontieteiden opetusta peruskoulussa ja lukiossa tukemalla näiden aineiden opettajien jatkokoulutusta.

Apurahaa voivat hakea lyhyehköjen jatkokoulutuskurssien tai tilaisuuksien järjestäjät luennoitsija- ja opetusmateriaalikuluihin sekä osallistujien matka- ja majoituskuluihin. Opettajien on myös mahdollista hakea henkilökohtaisesti tukea ulkomaisiin kursseihin ja kokouksiin.

Kaikki hakemukset, jotka liittyvät kouluopetuksen kehittämiseen tulee osoittaa apurahahakulomakkeella kouluopetus kategoriaan tieteenalasta riippumatta.

Lue lisää opettajien apurahoista

 

Uutiset

  • Magnus Ehrnroothin säätiön myöntämät apurahat 2023

    Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 96 uutta apurahaa 2023. Säätiö myönnöt vuonna 2023 ovat yhteensä n. 1,79 miljoonaa euroa. Säätiö vastaanotti 492 hakemusta ja niiden yhteenlaskettu summa oli n. 15,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2023. Apurahansaajille on ilmoitettu sähköpostitse apurahan myönnöstä. Seuraava apurahahaku on 15.10 – 30.11.2023.1 Jun 2023

  • Säätiön asiamies vaihtui

    Magnus Ehrnroothin säätiön asiamiehenä toimii  Sebastian Lindberg 1.1.2023 lukien. Häneen pitää ottaa yhteyttä sähköpostitse magnus.ehrnrooth@protsv.fi kaikissa apurahoja koskevissa asioissa.1 Jun 2023

Toimisto

Magnus Ehrnroothin säätiö

c/o Nordea Private Banking
Aleksanterinkatu 36 B
00020 Nordea

Asiamies

Sebastian Lindberg