All posts by admin

Seuraava hakukierros on 15.10 – 30.11.2020. Huomaa, että suositusten määräaika on sama, 30.11.2020, joten pyydä suositukset ajoissa. Pelkän suosittelijan nimen antaminen hakemuksessa ei riitä, koska apurahalautakunta ei yleensä ota yhteyttä suosittelijoihin. Suositus on liitettävä hakemukseen, joko hakijan tai suosittelijan toimesta. Lue myös eri välisivuilla annettuja ohjeita huolellisesti ennen hakemussivuille siirtymistä. Mahdollisia kommentteja ja parannusehdotuksia voi lähettää osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

 

Maupertuis sopimuksen puitteissa Suomen ja Ranskan yhteistyönä. Hakemus tehdään säätiön hakujärjestelmässä 15.10. – 30.11.2020. Tarkempi kuvaus cotutelle apurahasta.<\p>

Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 205 apurahaa vuonna 2020, yhteensä 1,96 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 689 kappaletta, haettu rahamäärä oli yhteensä noin 11,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2020. Jokaiselle hakijalle on ilmoitettu tuloksesta sähköpostitse.

Niitä apurahan saajia, jotka eivät ilmoittaneet tilinumeroaan hakemuksessa, pyydetään täydentämään hakemustaan tältä osin hakujärjestelmässä ennen 22.3. Tämän jälkeen tilitietoja tulee ilmoittaa sähköpostitse säätiön asiamiehelle. Henkilökohtaisen apurahan (jatkokoulutus-, post-dok- tai matka-apurahan) saaneet ilmoittavat oman tilinumeronsa, tutkimusapurahan saaneet yliopistotilin ja viitteeksi hankenumeron.

.

Seuraava hakukierros on 15.10 – 30.11.2019. Huomaa, että suositusten määräaika on sama, 30.11.2019, joten pyydä suositukset ajoissa. Pelkän suosittelijan nimen antaminen hakemuksessa ei riitä, koska apurahalautakunta ei yleensä ota yhteyttä suosittelijoihin. Suositus on liitettävä hakemukseen, joko hakijan tai suosittelijan toimesta. Väitöskirja-apuraha cotutelle yhdessä Magnus Ehrnroothin säätiön tukemista tieteistä on nyt haettavissa. Apuraha kustannetaan Maupertuis sopimuksen puitteissa Suomen ja Ranskan yhteistyönä. Haku voidaan tehdä säätiön hakujärjestelmässä 15.10. – 30.11.2019. Tarkempi kuvaus cotutelle apurahasta. Huomaa myös, että hakijoille annettuja ohjeita eri välisivuilla on päivitetty, joten tutustu niihin huolelle ennen hakemussivuille siirtymistä. Mahdollisia kommentteja ja parannusehdotuksia voi lähettää osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 172 apurahaa vuonna 2019, yhteensä 1,79 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 679 kappaletta, haettu rahamäärä oli yhteensä noin 10,1 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2019.

Hakijoille, jotka eivät saaneet apurahaa, ei ilmoiteta kirjeitse tuloksesta.

Niitä apurahan saajia, jotka eivät ilmoittaneet tilinumeroaan hakemuksessa, pyydetään täydentämään hakemustaan tältä osin hakujärjestelmässä ennen 29.3. Henkilökohtaisen apurahan (jatkokoulutus-, postdok- tai matka-apurahan) saaneet ilmoittavat oman tilinumeronsa, tutkimusapurahan saaneet yliopistotilin ja viitteeksi hankenumeron.

Väitöskirja-apuraha cotutelle yhdessä Magnus Ehrnroothin säätiön tukemista tieteistä on tarjolla Suomen ja Ranskan yhteistyönä. Haku avattiin 5. joulukuuta ja määräaika on 25. tammikuuta. Lue enemmän tässä. Lisää tietoa antaa  Dr. Mathieu LEPORINI. Hänen yhteystietonsa löytyy täältä, kuten myös tarkempi kuvaus  Maupertuis rahoitusohjelmasta. Tietoa apurahan suuruudesta ja miten hakea löytyy täältä.

Seuraava hakukierros on 15.10 – 30.11.2018. Huomaa, että suositusten määräaika on sama, 30.11.2018, joten pyydä suositukset ajoissa.

Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 193 apurahaa vuonna 2018, yhteensä 1,72 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 715 kappaletta, haettu rahamäärä oli yhteensä noin 10,3 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2018

Seuraava hakukierros on 15.10 – 30.11.2017. Huomaa, että suositusten määräaika on sama, 30.11.2017, joten tee hakemuksesi ajoissa.

Sivuille jääneen virheellisen tiedon johdosta hakuaika on pidennetty 9.12 keskiyöhön asti.

Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 170 apurahaa vuonna 2017, yhteensä melkein 1,7 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 717 kappaletta, haettu rahamäärä yhteensä noin 10,8 miljoonaa euroa. Apurahat2017

Magnus Ehrnroothin säätiö on 6. maaliskuuta 2016 myöntänyt 177 saajalle yhteensä 1 709 827 euroa apurahoina matematiikan, tähtitieteen, fysiikan, kemian ja lääketieteellisen kemian perustutkimukseen. Tähän sisältyy luonnontieteiden ja matematiikan kouluopetuksen kehittämiselle 6 saajalle myönnetty 40 000 euroa.

Hakemusten lukumäärä oli 840 haetun rahoituksen ollessa n. 13,5 miljoonaa euroa. 45 tutkijaa saivat jatkokoulutusapurahan kokopäiväiseen tutkimukseen vuodeksi tai puoleksi vuodeksi ja 21 tohtoria apurahan väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön, 60 tutkimushanketta saivat tukea ja 512 tutkijalle myönnettiin matka-apuraha. Avustukset jakautuivat eri tieteenaloille hakemusten suhteessa seuraavalla tavalla: matematiikka 201 097 € tähtitiede 63 440 €, fysiikka 501 890 €, kemia 362 700 € ja lääketieteellinen kemia 540 700 €.

Suurin avustusten saaja oli Helsingin yliopisto, 78 apurahaa, yhteensä 688 820 €, seuraavina Åbo Akademi, 32 purahaa, 348 000 €, Aalto yliopisto 15 apurahaa, 151 500 €, Turun yliopisto 15 apurahaa, 138 595 €, Oulun yliopisto 9 apurahaa, 118 500 € ja Jyväskylän yliopisto 8 apurahaa, 101 280 €.

Katso myönnetyt apurahat