All posts by admin

Seuraava hakukierros on 15.10 – 30.11.2017. Huomaa, että suositusten määräaika on sama, 30.11.2017, joten tee hakemuksesi ajoissa.

Sivuille jääneen virheellisen tiedon johdosta hakuaika on pidennetty 9.12 keskiyöhön asti.

Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 170 apurahaa vuonna 2017, yhteensä melkein 1,7 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 717 kappaletta, haettu rahamäärä yhteensä noin 10,8 miljoonaa euroa. Apurahat2017

Magnus Ehrnroothin säätiö on 6. maaliskuuta 2016 myöntänyt 177 saajalle yhteensä 1 709 827 euroa apurahoina matematiikan, tähtitieteen, fysiikan, kemian ja lääketieteellisen kemian perustutkimukseen. Tähän sisältyy luonnontieteiden ja matematiikan kouluopetuksen kehittämiselle 6 saajalle myönnetty 40 000 euroa.

Hakemusten lukumäärä oli 840 haetun rahoituksen ollessa n. 13,5 miljoonaa euroa. 45 tutkijaa saivat jatkokoulutusapurahan kokopäiväiseen tutkimukseen vuodeksi tai puoleksi vuodeksi ja 21 tohtoria apurahan väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön, 60 tutkimushanketta saivat tukea ja 512 tutkijalle myönnettiin matka-apuraha. Avustukset jakautuivat eri tieteenaloille hakemusten suhteessa seuraavalla tavalla: matematiikka 201 097 € tähtitiede 63 440 €, fysiikka 501 890 €, kemia 362 700 € ja lääketieteellinen kemia 540 700 €.

Suurin avustusten saaja oli Helsingin yliopisto, 78 apurahaa, yhteensä 688 820 €, seuraavina Åbo Akademi, 32 purahaa, 348 000 €, Aalto yliopisto 15 apurahaa, 151 500 €, Turun yliopisto 15 apurahaa, 138 595 €, Oulun yliopisto 9 apurahaa, 118 500 € ja Jyväskylän yliopisto 8 apurahaa, 101 280 €.

Katso myönnetyt apurahat

Apurahat ovat haettavissa 15.10. – 9.12.2016 välisenä aikana. Myönnetyt apurahat julkistetaan 6.3.2017. Lue jaettavista apurahoista ja tutustu tarkemmin hakemiseen sivuiltamme. Hakemus täytetään sähköisesti. Huomaa, että hakuohjeet on päivitetty 20.11.2016. Käy ohjeet läpi vielä kerran ennen kuin lähetät hakemuksesi.

Magnus Ehrnroothin säätiö on 6.3.2015 myöntänyt 217 apurahaa, yhteensä 1 703 900 € arvosta. Tänä vuonna hakemuksia jätettiin 769, joissa hakijat tavoittelivat tukea yhteensä 11 860 000 € edestä.

Katso myönnetyt apurahat

Magnus Ehrnroothin säätiö on 6.3.2014 myöntänyt 202 apurahaa, yhteensä 1 741 875 € arvosta. Hakemuksia jätettiin 786, joilla haettiin tukea yhteensä 12 800 000 €.

Katso myönnetyt apurahat

Juhlavuoden kunniaksi säätiö on päättänyt jakaa viisi suurempaa tutkimusmäärärahaa, yhteensä 700 000€. Lisäksi säätiö on jakanut varoja apurahoina 1 609 295€ arvosta.

Katso myönnetyt apurahat

Magnus Ehrnroothin säätiö on 6.3.2012 myöntänyt 224 apurahaa, yhteensä 1 634 600 €. Hakemuksia jätettiin 833, joilla haettiin tukea 8 667 600 € edestä.

Katso myönnetyt apurahat

Magnus Ehrnroothin säätiö on 6.3.2011 myöntänyt apurahoja yhteensä 1 617 285€ arvosta.

Katso myönnetyt apurahat

Magnus Ehrnroothin säätiö on 6.3.2010 myöntänyt apurahoja yhteensä 1 613 225€ arvosta.

Katso myönnetyt apurahat