• MAGNUS EHRNROOTHIN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT 2021

Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 137 apurahaa vuonna 2021, yhteensä 1,79 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 554 kappaletta, haettu rahamäärä oli yhteensä noin 12,2 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2021. Jokaiselle apurahan saajalle on ilmoittu tuloksesta sähköpostitse.

Niitä apurahan saajia, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinumeroaan hakemuksessa, pyydetään täydentämään hakemustaan tältä osin hakujärjestelmässä ennen 22.3. Tämän jälkeen tilitietoja tulee ilmoittaa sähköpostitse säätiön asiamiehelle. Henkilökohtaisen apurahan (jatkokoulutus-, postdoc- tai matka-apurahan) saaneet ilmoittavat oman tilinumeronsa, tutkimusapurahan saaneet yliopistotilin ja viitteeksi hankenumeron.

Seuraava haku on 15.10 – 30.11.2021.

Toimisto

Magnus Ehrnroothin säätiö

c/o Nordea Private Banking
Aleksanterinkatu 36 B
00020 Nordea

Asiamies

Sebastian Lindberg