Säätiön myöntämät apurahat 2016

Magnus Ehrnroothin säätiö on 6. maaliskuuta 2016 myöntänyt 177 saajalle yhteensä 1 709 827 euroa apurahoina matematiikan, tähtitieteen, fysiikan, kemian ja lääketieteellisen kemian perustutkimukseen. Tähän sisältyy luonnontieteiden ja matematiikan kouluopetuksen kehittämiselle 6 saajalle myönnetty 40 000 euroa.

Hakemusten lukumäärä oli 840 haetun rahoituksen ollessa n. 13,5 miljoonaa euroa. 45 tutkijaa saivat jatkokoulutusapurahan kokopäiväiseen tutkimukseen vuodeksi tai puoleksi vuodeksi ja 21 tohtoria apurahan väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön, 60 tutkimushanketta saivat tukea ja 512 tutkijalle myönnettiin matka-apuraha. Avustukset jakautuivat eri tieteenaloille hakemusten suhteessa seuraavalla tavalla: matematiikka 201 097 € tähtitiede 63 440 €, fysiikka 501 890 €, kemia 362 700 € ja lääketieteellinen kemia 540 700 €.

Suurin avustusten saaja oli Helsingin yliopisto, 78 apurahaa, yhteensä 688 820 €, seuraavina Åbo Akademi, 32 purahaa, 348 000 €, Aalto yliopisto 15 apurahaa, 151 500 €, Turun yliopisto 15 apurahaa, 138 595 €, Oulun yliopisto 9 apurahaa, 118 500 € ja Jyväskylän yliopisto 8 apurahaa, 101 280 €.

Katso myönnetyt apurahat

Toimisto

Suomen Tiedeseura

Asiamies

Niklas Meinander

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahoja koskevissa asioissa otetaan yhteyttä säätiön asiamieheen.