Magnus Ehrnroothin säätiö vastaanottaa vuosittain noin 800 hakemusta. Alle viidennes haetusta kokonaissummasta on voitu myöntää.

Tehdessäsi hakemusta varmista, että se on laadittu ajatuksella ja huolella. Kerro merkittävät yksityiskohdat, mutta keskity olennaiseen. Hakemuksen otsikon tulee olla lyhyt, korkeintaan rivi, mutta kuvata hakemuksen aihetta. Otsikkoa käytetään sellaisenaan myöntökirjeessä siinä tapauksessa, että haettua apurahaa myönnetään.
Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön lomakkeelle. Eri lomaketta käytetään haettaessa matka-apurahaa, apurahaa tutkimustyöhön liittyviin laite- ja materiaalikuluihin sekä henkilökohtaista apurahaa (jatkokoulutusapurahaa, post-doc -apurahaa, henkilökohtaista apurahaa koko- ja osapäiväiseen tutkimustyöhön palkattoman virkavapauden ajaksi). Hakulomake on käytettävissä kirjautumisen jälkeen.
Voit tallentaa hakemuksesi ja jatkaa sen laatimista myöhemmin. Hakujärjestelmä on käytettävissä hakuajan aikana. Varmista, että hakemus liitteineen on lähetetty ennen hakuajan päättymistä, jolloin hakujärjestelmä sulkeutuu. Huomaa, että hakemuksen tallentaminen ei tarkoita sen lähettämistä. Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää muokata. Jos huomaat korjattavaa hakemuksessasi sen lähettämisen jälkeen, ainoa tapa korjata sitä on vetää se pois ja laatia uutta hakemusta. Tämä onnistuu hakemusajan sisällä.
Huomaa, että hakujärjestelmä sulkeutuu keskiyöllä Suomen aikaa hakuajan päättyessä. Lähettämättä jääneitä hakemuksia ei käsitellä. Tee siksi hakemuksesi hyvissä ajoin, jotta hakemuksesi ei tyssää tietokoneongelmiin tai yhteysongelmiin.

Tieteellisten apurahojen hakeminen

Hakemukseen liitetään yksi .doc, docx, .rft tai .pdf muotoinen tiedosto, jonka sisältö määritellään sähköisessä lomakkeessa. Järjestä liitetiedosto seuraavan ohjeen mukaisesti:

 • Tutkimussuunnitelma (max 3 sivua sisältäen realistisen aikataulun)
 • Matkasuunnitelma, josta ilmenee matkan tarkoitus, matkakohde ja konferenssimatkan ollessa kyseessä konferenssin nimi ja hakijan kontribuutio
 • Varainkäyttösuunnitelma perusteluineen
 • Ansioluettelo (CV max 2 sivua) tai nimikirjanote
 • Opintorekisterin ote (liitetään jatko-opiskeluapurahahakemukseen)
 • Julkaisuluettelo (viimeiset viisi vuotta, tärkeimmät julkaisut korostettuna)

Huomaa, että vuoden 2021 hakukierroksesta lähtien on mahdollista hakea useamman vuoden apurahoja.

Ei ole enää tarpeen uusia hakemusta joka vuosi. Sen sijaan tulee toimittaa selvitys tutkimusvarojen käytöstä ja tieteellisistä tuloksista Tiedeseuran hallitukselle sähköpostin liitteenä osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi aina ennen vuodenvaihdetta. Myönnetty monivuotinen apuraha maksetaan vuosittaisina erinä, normaalisti tammikuun alussa. Ensimmäinen erä maksetaan huhtikuun alussa myöntämisvuonna, jos ei muusta ole sovittu.

Hakemukseen tulee yleensä liittää hakemusta tukeva lausunto tai suositus.

Hakijan tulee itse pyytää lausuntoa lausunnonantajalta. Lausunnot voidaan liittää hakemukseen tai lausunnonantaja itse voi lähettää lausuntonsa hakujärjestelmän kautta pdf- tai Word tiedostona. Lausunnon lähettäminen onnistuu vain hakuaikana.

Kouluopetuksen kehittämistä tukevien apurahojen hakeminen

Kurssinjärjestäjien hakemuksiin tulee liittää seuraavat tiedot yhdessä Word(.doc .docx, .rft) tai .pdf –tiedostossa seuraavassa järjestyksessä:

 • Päävastuullisten kurssin vetäjien ansioluettelo (CV max 2 sivua, josta ilmenee aiemmat vedetyt kurssit)
 • Suunnitellun kurssin kuvaus ja kokonaismenoarvio
 • Haetun avustuksen käyttötarkoitus
 • Referenssit (1-3 asiantuntijaa, jotka pyydettäessä ovat valmiit antamaan lausunnon kyseisestä hakemuksesta)

Opettajille suunnattuun matka-apurahan hakemukseen tulee sisällyttää seuraavat liitetiedot yhdessä Word(.doc, .docx,.rft) tai .pdf -tiedostossa

 • Ansioluettelo (CV max 2 sivua)
 • Kurssin/kokouksen järjestäjä ja kurssin/kokouksen kuvaus
 • Matkan lyhyt perustelu
 • Matkan yksityiskohtainen kustannusarvio
 • Koulun rehtorin lausunto matkan hyödyllisyydestä

Apurahan hakeminen

Toimisto

Suomen Tiedeseura

Asiamies

Niklas Meinander

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahoja koskevissa asioissa otetaan yhteyttä säätiön asiamieheen.