Magnus Ehrnroothin säätiö vastaanottaa vuosittain noin 800 hakemusta.

Tehdessäsi hakemusta varmista, että se on laadittu huolella. Kerro merkittävät yksityiskohdat, mutta keskity olennaiseen. Hakemuksen otsikon tulee olla lyhyt, korkeintaan rivi, mutta kuvata hakemuksen aihetta. Otsikkoa käytetään sellaisenaan myöntökirjeessä siinä tapauksessa, että haettua apurahaa myönnetään.

Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön lomakkeelle. Eri lomaketta käytetään haettaessa matka-apurahaa, apurahaa tutkimustyöhön liittyviin laite- ja materiaalikuluihin sekä henkilökohtaista apurahaa (väitöskirjatutkimukseen, post-doc -tutkimukseen, henkilökohtaista apurahaa koko- tai osapäiväiseen tutkimustyöhön palkattoman virkavapauden ajaksi). Hakulomake on käytettävissä kirjautumisen jälkeen.

Voit tallentaa hakemuksesi ja jatkaa sen laatimista myöhemmin. Hakujärjestelmä on käytettävissä hakuajan aikana. Varmista, että hakemus liitteineen on lähetetty ennen hakuajan päättymistä, jolloin hakujärjestelmä sulkeutuu. Huomaa, että hakemuksen tallentaminen ei tarkoita sen lähettämistä. Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää muokata.

Huomaa, että hakujärjestelmä sulkeutuu keskiyöllä Suomen aikaa hakuajan päättyessä. Lähettämättä jääneitä hakemuksia ei käsitellä. Suosittelemme tekemään hakemuksen hyvissä ajoin.

Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa apurahoja strategiansa mukaisesti. 

Tieteellisten apurahojen hakeminen

Hakemukseen liitetään yksi .pdf muotoinen tiedosto, jonka sisältö määritellään sähköisessä lomakkeessa. Hakemusohjeista poikkeavat hakemukset jätetään käsittelemättä. Järjestä liitetiedosto seuraavan ohjeen mukaisesti:

 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua sisältäen realistisen aikataulun)
 • Matkasuunnitelma, josta ilmenee matkan tarkoitus, matkakohde ja konferenssimatkan ollessa kyseessä konferenssin nimi ja hakijan kontribuutio
 • Varainkäyttösuunnitelma perusteluineen
 • Ansioluettelo (CV enintään 2 sivua) tai nimikirjanote
 • Opintorekisterin ote (liitetään väitöskirjatutkijoiden apurahahakemukseen)
 • Julkaisuluettelo (viimeiset viisi vuotta, tärkeimmät julkaisut korostettuna)

Huomaa, että vuodesta 2021 lähtien on mahdollista hakea myös useamman vuoden apurahoja.

Mikäli sinulle on myönnetty useamman vuoden apuraha ei ole tarpeen uusia hakemusta joka vuosi. Sen sijaan sinun tulee toimittaa selvitys tutkimusvarojen käytöstä ja tieteellisistä tuloksista osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi aina ennen vuodenvaihdetta. Myönnetty monivuotinen apuraha maksetaan vuosittaisina erinä, normaalisti tammikuun alussa. Ensimmäinen erä maksetaan huhtikuun alussa myöntämisvuonna, jos ei muusta ole sovittu.

 

Hakemukseen tulee yleensä liittää hakemusta tukeva lausunto tai suositus.

Hakijan tulee itse pyytää lausuntoa lausunnonantajalta. Lausunnot voidaan liittää hakemukseen tai lausunnonantaja itse voi lähettää lausuntonsa hakujärjestelmän kautta pdf- tiedostona. Lausunnon lähettäminen onnistuu vain hakuaikana.

 

Kouluopetuksen kehittämistä tukevien apurahojen hakeminen

Kurssinjärjestäjien hakemuksiin tulee liittää seuraavat tiedot yhdessä .pdf –tiedostossa seuraavassa järjestyksessä:

 • Päävastuullisten kurssin vetäjien ansioluettelo (CV enint. 2 sivua, josta ilmenee aiemmat vedetyt kurssit).
 • Suunnitellun kurssin kuvaus ja kokonaismenoarvio.
 • Haetun avustuksen käyttötarkoitus.
 • Referenssit (1–3 asiantuntijaa, jotka pyydettäessä ovat valmiit antamaan lausunnon kyseisestä hakemuksesta).

Opettajille suunnattuun matka-apurahan hakemukseen tulee sisällyttää seuraavat liitetiedot yhdessä .pdf -tiedostossa:

 • Ansioluettelo (CV enint. 2 sivua).
 • Kurssin/kokouksen järjestäjä ja kurssin/kokouksen kuvaus.
 • Matkan lyhyt perustelu.
 • Matkan yksityiskohtainen kustannusarvio.
 • Koulun rehtorin lausunto matkan hyödyllisyydestä.

Apurahan hakeminen

Toimisto

Magnus Ehrnroothin säätiö

c/o Nordea Private Banking
Aleksanterinkatu 36 B
00020 Nordea

Asiamies

Sebastian Lindberg