Magnus Ehrnroothin säätiö vastaanottaa vuosittain noin 800 hakemusta. Alle viidennes haetusta kokonaissummasta on voitu myöntää.

Jokainen hakemus käsitellään huolella. Tehdessäsi hakemusta varmista, että se on laadittu ajatuksella ja huolella. Kerro merkittävät yksityiskohdat, mutta keskity olennaiseen. Hakemuksen otsikon tulee olla lyhyt, korkeintaan kaksi riviä, mutta kuvata hakemuksen aihetta. Otsikkoa käytetään sellaisenaan myöntökirjeessä siinä tapauksessa että haettua apurahaa myönnetään.

Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön lomakkeelle. Eri lomake käytetään haettaessa matka-apurahaa, apurahaa tutkimustyöhön liittyviin laite- ja materiaalikuluihin sekä henkilökohtaista apurahaa (jatkokoulutusapurahaa, post-doc -apurahaa, henkilökohtaista apurahaa koko- ja osapäiväiseen tutkimustyöhön palkattoman virkavapauden ajaksi). Hakulomake on käytettävissä kirjautumisen jälkeen. Voit tallentaa hakemuksesi ja jatkaa sen tekemistä myöhemmin. Hakujärjestelmä on käytettävissä hakuajan aikana. Varmista, että hakemus liitteineen on lähetetty ennen hakuajan päättymistä, jolloin hakujärjestelmä sulkeutuu. Huomaa, että hakujärjestelmä sulkeutuu keskiyöllä Suomen aikaa hakuajan päättyessä. Ennen hakuajan päättymistä lähettämättä jääneitä hakemuksia ei käsitellä. Tee siksi hakemuksesi hyvissä ajoin jotta hakemuksesi ei tyssää tietokoneongelmiin tai yhteysongelmiin.

Tieteellisten apurahojen hakeminen

Hakemukseen liitetään yksi .doc, docx, .rft tai .pdf muotoinen tiedosto, jonka sisältö määritellään sähköisessä lomakkeessa. Järjestä liitetiedosto seuraavan ohjeen mukaisesti:

 • Tutkimussuunnitelma (max 3 sivua sisältäen realistisen aikataulun)
 • Matkasuunnitelma, josta ilmenee matkan tarkoitus, matkakohde ja konferenssimatkan ollessa kyseessä konferenssin nimi ja hakijan kontribuutio
 • Varainkäyttösuunnitelma perusteluineen
 • Ansioluettelo (CV max 2 sivua) tai nimikirjanote
 • Opintorekisterin ote (liitetään jatko-opiskeluapurahahakemukseen)
 • Julkaisuluettelo (viimeiset viisi vuotta, tärkeimmät julkaisut korostettuna)

Mikäli haet apurahaa useaan tarkoitukseen riittää yhteinen liite kaikkiin hakemuksiin. Liitteen tulee tällöin sisältää kaikki tarpeelliset tiedot.

Projektiavustukset myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tutkimusryhmien johtajat voivat hakea tukea pidemmille projekteille, mutta jatkorahoitus myönnetään erillisellä hakemuksella vuosittain. Tässä tapauksessa tutkimusjohtajan on tehtävä selvitys projektin edistymisestä.
Apurahahakemukseen tulee useimmissa tapauksissa liittää hakemusta tukeva lausunto tai suositus. Hakijan tulee itse pyytää lausunnonantajaa antamaan lausuntonsa. Hakija voi liittää lausunnon hakemukseensa tai lausunnonantaja voi lähettää lausunnon sähköisesti hakujärjestelmän kautta suoraan Tiedeseuran hallitukselle, pdf- tai Word-tiedostona.

Kouluopetuksen kehittämistä tukevien apurahojen hakeminen

Kurssinjärjestäjien hakemuksiin tulee liittää seuraavat tiedot yhdessä Word(.doc .docx, .rft) tai .pdf –tiedostossa seuraavassa järjestyksessä:

 • Päävastuullisten kurssin vetäjien ansioluettelo (CV max 2 sivua, josta ilmenee aiemmat vedetyt kurssit)
 • Suunnitellun kurssin kuvaus ja kokonaismenoarvio
 • Haetun avustuksen käyttötarkoitus
 • Referenssit (1-3 asiantuntijaa, jotka pyydettäessä ovat valmiit antamaan lausunnon kyseisestä hakemuksesta)

Opettajille suunnattuun matka-apurahan hakemukseen tulee sisällyttää seuraavat liitetiedot yhdessä Word(.doc, .docx,.rft) tai .pdf -tiedostossa

 • Ansioluettelo (CV max 2 sivua)
 • Kurssin/kokouksen järjestäjä ja kurssin/kokouksen kuvaus
 • Matkan lyhyt perustelu
 • Matkan yksityiskohtainen kustannusarvio
 • Koulun rehtorin lausunto matkan hyödyllisyydestä

Apurahan hakeminen

Toimisto

Suomen Tiedeseura

Asiamies

Niklas Meinander

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahoja koskevissa asioissa otetaan yhteyttä säätiön asiamieheen.