Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa vuosittain stipendiaateille apurahoja yhteensä n. 1,7 M € arvosta.

Apurahan käytön selvitys

Selvitys lähetetään sähköpostin liitteenä säätiön asiamiehelle osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Tiedoston nimi tulee olla muotoa EtunimiSukunimi_myöntämisvuosi. Sähköpostiviestin otsikon tulee sisältää tieto siitä, että kysymyksessä on apurahaselvitys, tieteenala ja myöntämisvuosi. Mikäli apurahansaaja haluaa muuttaa apurahan käyttötarkoituksen, kokonaan tai osittain, tulee tästä olla tieto sähköpostiviestissä. Säätiölle ei tarvitse lähettää postitse selvityksen paperikopiota eikä kuitteja. Tekemättä jäänyt kertomus vaikuttaa tulevien apurahahakemusten käsittelyyn.

Kertomus tutkimusapurahan käytöstä ja tutkimuksen edistymisestä on annettava mahdollisimman pian työn suorittamisen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa ennen vuoden loppua. Jos apuraha on myönnetty väitöskirjatutkimukseen, kertomukseen on liitettävä työn ohjaajan todistus siitä, että tutkimustyötä on apurahakauden aikana tehty muusta ansiotyöstä vapaana.

Matka- tai kurssikertomus on annettava mahdollisimman pian matkan tai kurssin jälkeen.

Apurahaselvitykseen on liitettävä selvitys kuluista. Jos apuraha on ohjattu yliopiston tilille, tiliote riittää kuluselvitykseksi. Sähköisessä muodossa olevat kuitit ja maksetut laskut liitetään selvitykseen.

Taloudellista selvitystä ei tarvitse tehdä henkilökohtaisiin elinkustannuksiin (esim. väitöskirjatutkijan apuraha) myönnetystä apurahasta.

Kuluselvitys kuitteineen kannattaa säilyttää säädetyn ajan mahdollista verotustarkastusta varten.

Apurahan käytön muuttaminen

Apurahan käytön muuttaminen

Jos tutkimussuunnitelmaa tai matkaa ei voida toteuttaa, jos rahoitusta on saatu muualta tai jos matkakulut ovat myönnettyä matka-apurahaa pienemmät, tulee käyttämättä jääneet varat palauttaa Magnus Ehrnroothin säätiön apurahan myöntökirjeessä mainitulle pankkitilille tai tehdä hakemus apurahan käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Perusteltu muutoshakemus lähetetään säätiön asiamiehelle osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Apurahatutkijoiden sosiaaliturva ja verotus

Laki velvoittaa apurahatutkijoita vuoden 2009 alusta hoitamaan eläketurvaansa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kautta. Vakuutuksen kulut ovat noin 15 % elinkustannuksiin tarkoitetusta apurahasta. Tarkempia tietoja löytyy Melan verkkosivuilta www.mela.fi.

Vuosittain verovapaan apurahan määrä on valtion verovapaata taiteilija-apurahaa vastaava määrä (24.965,04 € vuonna 2023). Katso lisätiedot www.vero.fi.

Vuodesta 2019 apurahojen, stipendien ja opintorahojen on katsottu olevan sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Toimisto

Magnus Ehrnroothin säätiö

c/o Nordea Private Banking
Aleksanterinkatu 36 B
00020 Nordea

Asiamies

Sebastian Lindberg