Ansökningstiden för stipendier för 2017

Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier för år 2017 kan sökas under tiden 15.10 – 9.12.2016. De beviljade stipendierna publiceras den 6.3.2017 på Magnus Ehrnrooths födelsedag.

Observera att instruktionerna för ansökan har preciserats den 20.11.2016. Vänligen studera instruktionerna på nytt innan du sänder in din ansökan.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.