ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STIPENDIERNA 2018

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2017. Observera att tidsgränsen för insändande av rekommendationer även är den 30.11.2017, så var ute i god tid med ansökan.

På grund av att gammal information blivit kvar på sidorna har ansökningstiden förlängts till midnatt den 9.12.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.