ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STIPENDIERNA 2020

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2019. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2019, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inta att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.