ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STIPENDIERNA 2019

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2018. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2018, så be om rekommendationerna i tid.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.