Beviljade stipendier 2015

Magnus Ehrnrooth har den 6.3.2015 beviljat 217 stipendier och forskningsunderstöd på sammanlagt 1 703 900 €. Det totala antalet inkomna ansökningar var 769 och den ansökta totalsumman var 11 860 000 €.

Se listan över beviljade stipendier

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.