Ett doktorandstipendium cotutelle erbjuds i sammarbete mellan Finland och Frankrike.

Ett doktorandstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som understöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse är tillgängligt genom ett samarbete mellan Finland och Frankrike. Ansökningstiden började den 5 december 2018 och deadline för ansökan är den 25 januari 2019. Läs mera här. Ytterligare information ges av  Dr. Mathieu LEPORINI. Hans kontaktinformation finns här, liksom en mera fullständig beskrivning av Maupertuis financieringsprogrammet. Storleken på stipendiet samt hur ansökan görs beskrivs här.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.