Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier ansöks elektroniskt under perioden 15.10. – 30.11. Rekommendationer till ansökningarna bör sändas in elektroniskt under ansökningstiden.

Givare av utlåtande eller rekommendation ombeds sända sin bedömning, adresserad till stiftelsen elektroniskt via ansökningssystemet. Fyll i rekommendationsgivarens och ansökarens uppgifter och bifoga utlåtandet som bilaga. Om utlåtande ges om flera ansökningar önskar stiftelsen att ansökningarna sätts i preferensordning.

När rekommendationen sänts får ni en bekräftelse på detta till den e-postadress ni uppgett.

 

SÄND REKOMMENDATIONEN HÄR

Stipendieansökan

Kansli

Magnus Ehrnrooths stiftelse

c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ombudsman

Sebastian Lindberg

magnus.ehrnrooth@protsv.fi