Ny ombudsman

Som ombudsman för Magnus Ehrnrooths stiftelse fungerar från den 1.1.2023 Sebastian Lindberg. Han nås via stiftelsens e-post magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Han skall kontaktas i alla ärenden gällande stipendierna.

Stipendieansökan

Kansli

Magnus Ehrnrooths stiftelse

c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ombudsman

Sebastian Lindberg

magnus.ehrnrooth@protsv.fi