Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kan ansökas under perioden 15 oktober till 30 november. De beviljade stipendierna offentliggörs på Magnus Ehrnrooths födelsedag den 6 mars.

senaste nyheterna

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 91 nya stipendier 2024. Stiftelsen beviljade 2024 stipendier om ett belopp om ca. 1,7 miljoner euro.

Stiftelsen mottog 582 ansökningar.

Beviljade stipendier 2024.

Alla ansökanden har meddelats per e-post om stiftelsens beslut.

Nästa ansökningstid är 15.10 – 30.11.2024.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 96 nya stipendier 2023. Stiftelsens utdelning uppgår 2023 till totalt ca. 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 492 och det ansökta totalbeloppet var totalt ca. 15,7 miljoner euro.

Beviljade stipendier 2023.

Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2023.

Som ombudsman för Magnus Ehrnrooths stiftelse fungerar från den 1.1.2023 Sebastian Lindberg. Han nås via stiftelsens e-post magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Han skall kontaktas i alla ärenden gällande stipendierna.

 

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2022. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2021, så be om rekommendationerna i god tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Styrelserna för Magnus Ehrnrooths stiftelse och Finska Vetenskaps-Societeten har godkänt en uppdaterad strategi för understödet till forskningen. Bekanta dig därför extra noga de uppdaterade råd som ges på de olika mellanbladen innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag till nätsidorna kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Fortbildningsstipendier cotutelle i de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan även sökas. Stipendierna utlyses inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Om du ansöker om ett sådant bör förutom de normala ansökningshandlingarna av bilagorna även framgå vem som är den franska samarbetspartnern och att den franska samarbetsinstitutionen kan allokera de ekonomiska resurser samarbetet förutsätter. Cotutelle stipendiaten bör även under det första året ansöka om rätt till doktorandstudier vid ifrågavarande franska universitet.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 109 stipendier 2022, totalt ca 1,79 miljoner euro. En del fleråriga stipendier har beviljats. Antalet ansökningar var 464, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 14,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2022. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den 22 mars. Efter detta datum skall kontouppgifterna meddelas per e-post till ombudsmannen. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2022.

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2021. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2021, så be om rekommendationerna i god tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.

Styrelserna för Magnus Ehrnrooths stiftelse och Finska Vetenskaps-Societeten har godkänt en uppdaterad strategi för understödet till forskningen. Bekanta dig därför extra noga de uppdaterade råd som ges på de olika mellanbladen innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag till nätsidorna kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Fortbildningsstipendier cotutelle i de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan även sökas. Stipendierna utlyses inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Om du ansöker om ett sådant bör förutom de normala ansökningshandlingarna av bilagorna även framgå vem som är den franska samarbetspartnern och att den franska samarbetsinstitutionen kan allokera de ekonomiska resurser samarbetet förutsätter. Cotutelle stipendiaten bör även under det första året ansöka om rätt till doktorandstudier vid ifrågavarande franska universitet.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 137 stipendier 2021, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 554, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 12,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2021. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den 22 mars. Efter detta datum skall kontouppgifterna meddelas per e-post till ombudsmannen. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2021.

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2020. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2020, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Observera även de råd som ges på de olika mellanbladen. Bekanta dig noggrant med dem innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

 

Ett fortbildningsstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan nu sökas. Stipendiet finansieras inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Ansökan görs under tiden 15.10 – 30.11.2020 på stiftelsens ansökningssystem. <\p>

Research Pitching Competition by Slush & Skolar är en pitchningstävling för postdoc-forskare från överallt i världen. Huvudpriset är en Skolar Award värd 100 000 €. Tävlingen och priset finansieras av finländska forskningsstiftelser. Den riktar sig till modiga forskare i början av sin karriär på alla forskningsområden och idén som pitchas kan vara såväl tillämpad som grundforskning. Tävlingens åtta finalister får en unik utbildning i vetenskapskommunikation och får pitcha sin idé på Slush scen den 22.11.2019. Finalisterna och vinnaren väljs av en domarkår bestående av toppforskare från olika vetenskapsområden. Ansökningstiden är 14.8 – 18.9. Läs mera på: skolar.fi

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2019. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2019, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Ett fortbildningsstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan nu sökas. Stipendiet finansieras inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Ansökan kan göras under tiden 15.10 – 30.11.2019 på stiftelsens ansökningssystem.   Observera även att de råd som ges på de olika mellanbladen har uppdaterats, så bekanta dig noggrant med dem innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.
Lue ohjeet hakemiseen

Kansli

Magnus Ehrnrooths stiftelse

c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ombudsman

Sebastian Lindberg

magnus.ehrnrooth@protsv.fi