Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kan ansökas under perioden 15 oktober till 30 november. De beviljade stipendierna offentliggörs på Magnus Ehrnrooths födelsedag den 6 mars.

senaste nyheterna

 

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2022. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2021, så be om rekommendationerna i god tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Styrelserna för Magnus Ehrnrooths stiftelse och Finska Vetenskaps-Societeten har godkänt en uppdaterad strategi för understödet till forskningen. Bekanta dig därför extra noga de uppdaterade råd som ges på de olika mellanbladen innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag till nätsidorna kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Fortbildningsstipendier cotutelle i de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan även sökas. Stipendierna utlyses inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Om du ansöker om ett sådant bör förutom de normala ansökningshandlingarna av bilagorna även framgå vem som är den franska samarbetspartnern och att den franska samarbetsinstitutionen kan allokera de ekonomiska resurser samarbetet förutsätter. Cotutelle stipendiaten bör även under det första året ansöka om rätt till doktorandstudier vid ifrågavarande franska universitet.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 109 stipendier 2022, totalt ca 1,79 miljoner euro. En del fleråriga stipendier har beviljats. Antalet ansökningar var 464, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 14,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2022. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den 22 mars. Efter detta datum skall kontouppgifterna meddelas per e-post till ombudsmannen. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2022.

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2021. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2021, så be om rekommendationerna i god tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.

Styrelserna för Magnus Ehrnrooths stiftelse och Finska Vetenskaps-Societeten har godkänt en uppdaterad strategi för understödet till forskningen. Bekanta dig därför extra noga de uppdaterade råd som ges på de olika mellanbladen innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag till nätsidorna kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Fortbildningsstipendier cotutelle i de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan även sökas. Stipendierna utlyses inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Om du ansöker om ett sådant bör förutom de normala ansökningshandlingarna av bilagorna även framgå vem som är den franska samarbetspartnern och att den franska samarbetsinstitutionen kan allokera de ekonomiska resurser samarbetet förutsätter. Cotutelle stipendiaten bör även under det första året ansöka om rätt till doktorandstudier vid ifrågavarande franska universitet.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 137 stipendier 2021, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 554, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 12,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2021. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den 22 mars. Efter detta datum skall kontouppgifterna meddelas per e-post till ombudsmannen. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2021.

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2020. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2020, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Observera även de råd som ges på de olika mellanbladen. Bekanta dig noggrant med dem innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

 

Ett fortbildningsstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan nu sökas. Stipendiet finansieras inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Ansökan görs under tiden 15.10 – 30.11.2020 på stiftelsens ansökningssystem. <\p>

Research Pitching Competition by Slush & Skolar är en pitchningstävling för postdoc-forskare från överallt i världen. Huvudpriset är en Skolar Award värd 100 000 €. Tävlingen och priset finansieras av finländska forskningsstiftelser. Den riktar sig till modiga forskare i början av sin karriär på alla forskningsområden och idén som pitchas kan vara såväl tillämpad som grundforskning. Tävlingens åtta finalister får en unik utbildning i vetenskapskommunikation och får pitcha sin idé på Slush scen den 22.11.2019. Finalisterna och vinnaren väljs av en domarkår bestående av toppforskare från olika vetenskapsområden. Ansökningstiden är 14.8 – 18.9. Läs mera på: skolar.fi

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2019. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2019, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Ett fortbildningsstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan nu sökas. Stipendiet finansieras inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Ansökan kan göras under tiden 15.10 – 30.11.2019 på stiftelsens ansökningssystem.   Observera även att de råd som ges på de olika mellanbladen har uppdaterats, så bekanta dig noggrant med dem innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 172 stipendier 2019, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 679 stycken, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 10,1 miljoner euro.  Beviljade stipendier2019.

Stipendieansökare som inte beviljats stipendium får inget skriftligt meddelande om detta.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del för den 29 mars. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Ett doktorandstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som understöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse är tillgängligt genom ett samarbete mellan Finland och Frankrike. Ansökningstiden började den 5 december 2018 och deadline för ansökan är den 25 januari 2019. Läs mera här. Ytterligare information ges av  Dr. Mathieu LEPORINI. Hans kontaktinformation finns här, liksom en mera fullständig beskrivning av Maupertuis financieringsprogrammet. Storleken på stipendiet samt hur ansökan görs beskrivs här.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 170 stipendier år 2017 uppgående till sammanlagt nästan 1,7 miljoner euro. Antalet ansökningar var 717 stycken och de ansökta medlen uppgick till sammanlagt ca 10,8 miljoner euro. Beviljade stipendier

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.
Lue ohjeet hakemiseen

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.