STIPENDIER BEVILJADE AV STIFTELSEN 2018

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 193 stipendier 2018, totalt ca 1,72 miljoner euro. Antalet ansökningar var 715 stycken, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 10,3 miljoner euro.  Beviljade stipendier2018

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.