Stipendier beviljade av Magnus Ehrnrooths stiftelse 2023

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 96 nya stipendier 2023. Stiftelsens utdelning uppgår 2023 till totalt ca. 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 492 och det ansökta totalbeloppet var totalt ca. 15,7 miljoner euro.

Beviljade stipendier 2023.

Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2023.

Stipendieansökan

Kansli

Magnus Ehrnrooths stiftelse

c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ombudsman

Sebastian Lindberg

magnus.ehrnrooth@protsv.fi