STIPENDIER BEVILJADE AV STIFTELSEN 2019

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 172 stipendier 2019, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 679 stycken, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 10,1 miljoner euro.  Beviljade stipendier2019.

Stipendieansökare som inte beviljats stipendium får inget skriftligt meddelande om detta.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del för den 29 mars. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.